torsdag 5. januar 2012

Flere givere gir mindre vekst

I den lange serien av forskning som ser på sammenhengen mellom bistand og økonomisk vekst, har siste utgave av World Development (volume 40, issue 1, 2012) en artikkel som ser på "aid proliferation" - altså antallet donorer til et land - og økonomisk vekst. De baserer seg på allerede eksisterende data over en rekke utviklingsland over 30 år. Ikke overraskende, kanskje, konkluderer de med at det er en negativ korrelasjon mellom antallet donorer og vekst, særlig i afrikanske land. Altså: med samme størrelse på bistanden, vil et land med få donorer ha større økonomisk vekst enn ett med mange donorer. Det finnes allerede en del studier som viser at jo flere donorer - særlig om de er dårlig koordinert (og det er de jo oftest) - desto mindre effektiv bistand, men dette studiet mener altså å vise det samme for generell økonomisk vekst, langt utover det som har direkte med bistand å gjøre.


(for ordens skyld: i den lange rekken av studier av sammenhengen mellom bistand og økonomisk vekst, som for alvor tok av for et drøyt tiår siden, er det ingen konsensus om effekten av bistand på vekst. De første studiene i denne rekken tydet på negativ effekt av bistand, mens nyere studier tyder på en svak positiv effekt. Så om vi skal følge prinsippet om "å spise gulerøtter mens det er sunt", bør vi kanskje gi mer bistand nå... . En del av forklaringen på de forskjellige studiene handler om hvilke land og hvilke tidsperioder som studeres. Blant annet ser det ut til at den positive sammenhengen mellom bistand og vekst bare gjelder i land med relativt godt "policy environment" - og det er mange grunner til å tro at nyere bistand har mye bedre effekt enn tidligere i mange "tradisjonelle" bistandsland - men samtidig går en større andel av bistanden til land med ekstremt dårlig styresett (les: Afghanistan), så totalt sett er det kanskje ikke så mye forskjell. Statistiske gjennomsnitt bør uansett ikke ta bort oppmerksomheten på at i en del land og situasjoner er det sannsynlig at bistand kan redusere økonomisk vekst. For øvrig er det verdt å minne om at bare en brøkdel av bistanden (jeg mener å huske det er rundt 20-30 prosent) har som mål å fremme vekst. Bistanden kan godt være vellykket selv om den reduserer vekst, for eksempel om de fattige får det bedre. )

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.